هدر داخلی
 
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تنظیمات مانا

ماژول های مربوط به تنظیمات مانا

تنظیمات مانا
ماژول موضوعات :

در برخی از ماژول های مانا می توان اطلاعات وارد شده را دسته بندی نمود، این دسته بندی از طریق درخت موضوعات صورت می گیرد، به این معنی که در درخت موضوعات می توان برای هر ماژول درخت مختلفی تولید کرده و در همان ماژول استفاده نمود.

 

ماژول سازمان ها:

این ماژول یک ماژول کمکی است که در ماژول های فرم های الکترونیکی و وب پروکسی برای دسته بندی کردن موارد بر حسب سازمان ها استفاده می شوند.

 

ماژول تنظیمات عمومی مانا:

تنظیمات مانا در این ماژول انجام می شود، در این ماژول پیش فرض ها و تنظیمات مورد استفاده در برخی از ماژول ها قابل دسترسی و تغییر است.