هدر داخلی
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

تقویم و مناسبتها

ماژول تقویم و مناسبتها

تقویم و مناسبتها

این ماژول یک تقویم آنلاین هجری شمسی را در اختیار پورتال شما قرار می دهد. به علاوه اینکه این ماژول دارای بانک اطلاعاتی کاملی از وقایع و رخداد های هر روز می باشد که تحت عنوان مناسبتها در این ماژول مدیریت می شوند. مناسبتهای هر روز در سه رده تقویمی زیر نگهداری می شوند:

هجری شمسی
هجری قمری
میلادی


اطلاعات یک رخداد برای یک روز بر حسب اینکه برحسب کدامیک از تقویم ها عنوان می شود، در این ماژول نگهداری می گردد و در بخش تقویم با توجه به اینکه چه روزی مورد درخواست بوده و این روز برابر چه روزی در تقویم های دیگر است، مناسبتهای مربوطه استخراج و نمایش داده می شوند. بانک اطلاعات مناسبتها قابلیت ویرایش و یا توسعه بوسیله خود شما را دارد. شما می توانید مناسبتهای مورد نظر خود را در این بانک نگهداری کنید. به عنوان مثال با ورود مناسبتها و رخدادهای آموزشی می توانید یک تقویم آموزشی آنلاین برای پورتال خود بسازید.

امکانات

  • نمایش تقویم و مناسبتهای هر روز به صورت هجری شمسی، قمری و میلادی
  • افزودن مناسبتهای جدید برای هر روز بصورت مجزا
  • امکان جستجو و ویرایش مناسبتها