هدر داخلی
 
۲۸ خرداد ۱۴۰۳

مدیریت فرم (e-Form) بر بستر بانک اطلاعاتی

ماژول مدیریت فرم (e-Form) بر بستر بانک اطلاعاتی

ماژول مدیریت فرم (e-Form) بر بستر بانک اطلاعاتی

ماژول مدیریت فرم، بانک اطلاعاتی فرم های درگردش سازمان شما می باشد. این ماژول به شما اجازه می دهد تا فرم های سازمانی را به راحتی طراحی کنید و به صورت دسته بندی شده نگهداری نمایید. در این ماژول به راحتی می توان فیلدهای داخلی فرم را از بین انواع داده ای پیش فرض تعیین نمود، آنها را دسته بندی کرد و امکانات اعتبارسنجی برای هر فیلد متناسب با نوع داده ای آن تعیین نمود. فرم طراحی شده بوسیله این ماژول برای کاربر نمایش داده می شود و اطلاعات دریافت شده، در بانک اطلاعاتی متناظر آن نگهداری می گردد. بنابراین فرم های دریافتی قابل گزارش گیری و چاپ در آتی خواهند بود. محل نمایش هر فرم به راحتی از طریق سامانه مدیریت محتوا قابل تعیین است.

 

امکانات

  • طراحی و تولید فرم های الکترونیکی با تمام مشخصات مربوطه
  • نگهداری فرم های پرشده توسط بازدیدکنندگان پورتال در بانک اطلاعاتی
  • ارسال فرم های پرشده توسط بازدیدکنندگان پورتال به یک یا چند پست الکترونیکی
  • اختصاص یافته
  • گزارشگیری از فرم ها بر حسب فیلد
  • امکان تعیین سطوح دسترس به فرم ها در بخش مدیریت پورتال
  • خروجی چاپ و Excel از فرم های ارسال شده
  • دسته بندی موضوعی فرم های الکترونیکی
  • دسته بندی فرم ها بر حسب سازمان مرتبط
  • اختصاص کد رهگیری برای پیگیری فرم ارسالی توسط کاربر