هدر داخلی
 
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی

ماژول اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی

اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی

ممکن است مایل باشید تا اطلاعات رزومه ای و قابل انتشار مدیران و گاهی کارکنان خود را در قالب چارت سازمانی در پورتال منتشر نمایید. حتی ممکن است بخواهید اطلاعات رزومه ای افراد دیگری را در پورتال خود قرار دهید.

این ماژول دقیقا همان چیزی است که شما لازم دارید. به کمک این ماژول قادر خواهید بود سمت های شغلی را تعریف نمایید و این سمت ها را گروه بندی نمایید، اطلاعات افراد را به راحتی وارد کنید و با چند کلیک ساده برای افراد، سمت تعیین کنید. حتی امکان اینکه بیش از یک فرد را به یک سمت تخصیص دهد ، نیز وجود دارد. در واقع این فرایند منتهی به تشکیل نمودار سازمانی شما در پورتال خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات این ماژول در بخش های عمومی پورتال، صفحاتی متناسب طراحی و راه اندازی خواهد شد.
سازگاری با موتورهای جستجو در این صفحات به طور کامل رعایت خواهد شد.

 

امکانات

  • تولید چارت سازمانی بصورت درختی
  • تعریف و دسته بندی گروه ها و سمت ها
  • اختصاص صفحه شخصی برای هر یک از کارکنان و ارائه مشخصات فردی ، اطلاعات تماس ، سابقه کاری و عکس پرسنلی
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول براساس نام کارمند