هدر داخلی
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ تیر ۱۴۰۳۰۲ : ۵۹ : ۵۴۰۴ : ۴۸ : ۵۳۱۲ : ۰۶ : ۱۷۱۹ : ۲۳ : ۴۰۱۹ : ۴۳ : ۴۳۲۳ : ۱۱ : ۵۴
شنبه۲ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۰۹۰۴ : ۴۹ : ۰۸۱۲ : ۰۶ : ۳۰۱۹ : ۲۳ : ۵۱۱۹ : ۴۳ : ۵۳۲۳ : ۱۲ : ۰۹
یکشنبه۳ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۲۷۰۴ : ۴۹ : ۲۴۱۲ : ۰۶ : ۴۳۱۹ : ۲۴ : ۰۰۱۹ : ۴۴ : ۰۱۲۳ : ۱۲ : ۲۳
دوشنبه۴ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۰ : ۴۷۰۴ : ۴۹ : ۴۱۱۲ : ۰۶ : ۵۶۱۹ : ۲۴ : ۰۷۱۹ : ۴۴ : ۰۸۲۳ : ۱۲ : ۳۸
سه شنبه۵ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۱ : ۱۰۰۴ : ۵۰ : ۰۰۱۲ : ۰۷ : ۰۹۱۹ : ۲۴ : ۱۳۱۹ : ۴۴ : ۱۳۲۳ : ۱۲ : ۵۴
چهارشنبه۶ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۱ : ۳۵۰۴ : ۵۰ : ۲۰۱۲ : ۰۷ : ۲۱۱۹ : ۲۴ : ۱۷۱۹ : ۴۴ : ۱۷۲۳ : ۱۳ : ۰۹
پنج شنبه۷ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۲ : ۰۲۰۴ : ۵۰ : ۴۲۱۲ : ۰۷ : ۳۴۱۹ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۴۴ : ۱۸۲۳ : ۱۳ : ۲۵
جمعه۸ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۲ : ۳۱۰۴ : ۵۱ : ۰۵۱۲ : ۰۷ : ۴۶۱۹ : ۲۴ : ۲۰۱۹ : ۴۴ : ۱۸۲۳ : ۱۳ : ۴۱
شنبه۹ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۳ : ۰۳۰۴ : ۵۱ : ۲۹۱۲ : ۰۷ : ۵۸۱۹ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۴۴ : ۱۶۲۳ : ۱۳ : ۵۷
یکشنبه۱۰ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۳ : ۳۶۰۴ : ۵۱ : ۵۴۱۲ : ۰۸ : ۱۰۱۹ : ۲۴ : ۱۶۱۹ : ۴۴ : ۱۲۲۳ : ۱۴ : ۱۴
دوشنبه۱۱ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۴ : ۱۲۰۴ : ۵۲ : ۲۱۱۲ : ۰۸ : ۲۱۱۹ : ۲۴ : ۱۲۱۹ : ۴۴ : ۰۷۲۳ : ۱۴ : ۳۱
سه شنبه۱۲ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۴ : ۵۰۰۴ : ۵۲ : ۴۸۱۲ : ۰۸ : ۳۲۱۹ : ۲۴ : ۰۶۱۹ : ۴۳ : ۵۹۲۳ : ۱۴ : ۴۸
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۵ : ۳۰۰۴ : ۵۳ : ۱۷۱۲ : ۰۸ : ۴۳۱۹ : ۲۳ : ۵۸۱۹ : ۴۳ : ۵۰۲۳ : ۱۵ : ۰۴
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۶ : ۱۱۰۴ : ۵۳ : ۴۷۱۲ : ۰۸ : ۵۴۱۹ : ۲۳ : ۴۸۱۹ : ۴۳ : ۳۹۲۳ : ۱۵ : ۲۱
جمعه۱۵ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۶ : ۵۵۰۴ : ۵۴ : ۱۸۱۲ : ۰۹ : ۰۴۱۹ : ۲۳ : ۳۷۱۹ : ۴۳ : ۲۶۲۳ : ۱۵ : ۳۸
شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۷ : ۴۰۰۴ : ۵۴ : ۵۰۱۲ : ۰۹ : ۱۴۱۹ : ۲۳ : ۲۴۱۹ : ۴۳ : ۱۱۲۳ : ۱۵ : ۵۵
یکشنبه۱۷ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۸ : ۲۷۰۴ : ۵۵ : ۲۳۱۲ : ۰۹ : ۲۳۱۹ : ۲۳ : ۰۹۱۹ : ۴۲ : ۵۵۲۳ : ۱۶ : ۱۲
دوشنبه۱۸ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۰۹ : ۱۶۰۴ : ۵۵ : ۵۷۱۲ : ۰۹ : ۳۲۱۹ : ۲۲ : ۵۳۱۹ : ۴۲ : ۳۶۲۳ : ۱۶ : ۲۹
سه شنبه۱۹ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۰ : ۰۶۰۴ : ۵۶ : ۳۲۱۲ : ۰۹ : ۴۱۱۹ : ۲۲ : ۳۴۱۹ : ۴۲ : ۱۶۲۳ : ۱۶ : ۴۶
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۰ : ۵۸۰۴ : ۵۷ : ۰۷۱۲ : ۰۹ : ۴۹۱۹ : ۲۲ : ۱۵۱۹ : ۴۱ : ۵۴۲۳ : ۱۷ : ۰۳
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۱ : ۵۱۰۴ : ۵۷ : ۴۴۱۲ : ۰۹ : ۵۷۱۹ : ۲۱ : ۵۳۱۹ : ۴۱ : ۳۰۲۳ : ۱۷ : ۱۹
جمعه۲۲ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۲ : ۴۶۰۴ : ۵۸ : ۲۱۱۲ : ۱۰ : ۰۵۱۹ : ۲۱ : ۳۰۱۹ : ۴۱ : ۰۵۲۳ : ۱۷ : ۳۵
شنبه۲۳ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۳ : ۴۱۰۴ : ۵۸ : ۵۹۱۲ : ۱۰ : ۱۲۱۹ : ۲۱ : ۰۴۱۹ : ۴۰ : ۳۷۲۳ : ۱۷ : ۵۱
یکشنبه۲۴ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۴ : ۳۹۰۴ : ۵۹ : ۳۸۱۲ : ۱۰ : ۱۸۱۹ : ۲۰ : ۳۸۱۹ : ۴۰ : ۰۸۲۳ : ۱۸ : ۰۷
دوشنبه۲۵ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۵ : ۳۷۰۵ : ۰۰ : ۱۸۱۲ : ۱۰ : ۲۴۱۹ : ۲۰ : ۰۹۱۹ : ۳۹ : ۳۷۲۳ : ۱۸ : ۲۲
سه شنبه۲۶ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۶ : ۳۶۰۵ : ۰۰ : ۵۸۱۲ : ۱۰ : ۲۹۱۹ : ۱۹ : ۳۹۱۹ : ۳۹ : ۰۵۲۳ : ۱۸ : ۳۸
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۷ : ۳۷۰۵ : ۰۱ : ۳۹۱۲ : ۱۰ : ۳۴۱۹ : ۱۹ : ۰۷۱۹ : ۳۸ : ۳۰۲۳ : ۱۸ : ۵۲
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۸ : ۳۸۰۵ : ۰۲ : ۲۰۱۲ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۱۸ : ۳۴۱۹ : ۳۷ : ۵۴۲۳ : ۱۹ : ۰۷
جمعه۲۹ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۱۹ : ۴۱۰۵ : ۰۳ : ۰۲۱۲ : ۱۰ : ۴۲۱۹ : ۱۷ : ۵۹۱۹ : ۳۷ : ۱۷۲۳ : ۱۹ : ۲۱
شنبه۳۰ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۲۰ : ۴۴۰۵ : ۰۳ : ۴۵۱۲ : ۱۰ : ۴۵۱۹ : ۱۷ : ۲۲۱۹ : ۳۶ : ۳۷۲۳ : ۱۹ : ۳۵
یکشنبه۳۱ تیر ۱۴۰۳۰۳ : ۲۱ : ۴۸۰۵ : ۰۴ : ۲۸۱۲ : ۱۰ : ۴۸۱۹ : ۱۶ : ۴۴۱۹ : ۳۵ : ۵۶۲۳ : ۱۹ : ۴۸