هدر داخلی
 
۳ اسفند ۱۴۰۲

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۲۱ : ۰۲۰۶ : ۴۶ : ۱۹۱۲ : ۱۸ : ۰۸۱۷ : ۵۰ : ۲۷۱۸ : ۰۷ : ۵۴۲۳ : ۳۵ : ۱۱
چهارشنبه۲ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۹ : ۵۶۰۶ : ۴۵ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۰۲۱۷ : ۵۱ : ۲۵۱۸ : ۰۸ : ۵۰۲۳ : ۳۵ : ۰۷
پنج شنبه۳ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۸ : ۴۹۰۶ : ۴۳ : ۵۷۱۲ : ۱۷ : ۵۵۱۷ : ۵۲ : ۲۳۱۸ : ۰۹ : ۴۶۲۳ : ۳۵ : ۰۱
جمعه۴ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۷ : ۴۰۰۶ : ۴۲ : ۴۴۱۲ : ۱۷ : ۴۷۱۷ : ۵۳ : ۲۰۱۸ : ۱۰ : ۴۲۲۳ : ۳۴ : ۵۵
شنبه۵ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۶ : ۳۱۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۲ : ۱۷ : ۳۸۱۷ : ۵۴ : ۱۷۱۸ : ۱۱ : ۳۸۲۳ : ۳۴ : ۴۸
یکشنبه۶ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۵ : ۲۰۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۲ : ۱۷ : ۲۹۱۷ : ۵۵ : ۱۴۱۸ : ۱۲ : ۳۳۲۳ : ۳۴ : ۴۱
دوشنبه۷ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۴ : ۰۸۰۶ : ۳۹ : ۰۱۱۲ : ۱۷ : ۲۰۱۷ : ۵۶ : ۱۰۱۸ : ۱۳ : ۲۸۲۳ : ۳۴ : ۳۲
سه شنبه۸ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۲ : ۵۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۲ : ۱۷ : ۱۰۱۷ : ۵۷ : ۰۶۱۸ : ۱۴ : ۲۲۲۳ : ۳۴ : ۲۳
چهارشنبه۹ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۱ : ۴۱۰۶ : ۳۶ : ۲۸۱۲ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۵۸ : ۰۱۱۸ : ۱۵ : ۱۷۲۳ : ۳۴ : ۱۳
پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۱۰ : ۲۶۰۶ : ۳۵ : ۱۱۱۲ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۵۷۱۸ : ۱۶ : ۱۱۲۳ : ۳۴ : ۰۳
جمعه۱۱ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۹ : ۰۹۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۲ : ۱۶ : ۳۶۱۷ : ۵۹ : ۵۲۱۸ : ۱۷ : ۰۵۲۳ : ۳۳ : ۵۲
شنبه۱۲ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۷ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۳۳۱۲ : ۱۶ : ۲۴۱۸ : ۰۰ : ۴۶۱۸ : ۱۷ : ۵۸۲۳ : ۳۳ : ۴۰
یکشنبه۱۳ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۶ : ۳۴۰۶ : ۳۱ : ۱۴۱۲ : ۱۶ : ۱۱۱۸ : ۰۱ : ۴۱۱۸ : ۱۸ : ۵۲۲۳ : ۳۳ : ۲۷
دوشنبه۱۴ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۵ : ۱۴۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۲ : ۱۵ : ۵۸۱۸ : ۰۲ : ۳۵۱۸ : ۱۹ : ۴۵۲۳ : ۳۳ : ۱۴
سه شنبه۱۵ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۳ : ۵۴۰۶ : ۲۸ : ۳۳۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۸ : ۰۳ : ۲۸۱۸ : ۲۰ : ۳۸۲۳ : ۳۳ : ۰۰
چهارشنبه۱۶ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۲ : ۳۳۰۶ : ۲۷ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۳۰۱۸ : ۰۴ : ۲۲۱۸ : ۲۱ : ۳۰۲۳ : ۳۲ : ۴۶
پنج شنبه۱۷ اسفند ۱۴۰۲۰۵ : ۰۱ : ۱۱۰۶ : ۲۵ : ۵۰۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۸ : ۰۵ : ۱۵۱۸ : ۲۲ : ۲۳۲۳ : ۳۲ : ۳۱
جمعه۱۸ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۹ : ۴۸۰۶ : ۲۴ : ۲۸۱۲ : ۱۵ : ۰۱۱۸ : ۰۶ : ۰۸۱۸ : ۲۳ : ۱۵۲۳ : ۳۲ : ۱۶
شنبه۱۹ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۰۵۱۲ : ۱۴ : ۴۶۱۸ : ۰۷ : ۰۰۱۸ : ۲۴ : ۰۷۲۳ : ۳۲ : ۰۰
یکشنبه۲۰ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۷ : ۰۰۰۶ : ۲۱ : ۴۲۱۲ : ۱۴ : ۳۱۱۸ : ۰۷ : ۵۳۱۸ : ۲۴ : ۵۹۲۳ : ۳۱ : ۴۴
دوشنبه۲۱ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۵ : ۳۵۰۶ : ۲۰ : ۱۸۱۲ : ۱۴ : ۱۵۱۸ : ۰۸ : ۴۵۱۸ : ۲۵ : ۵۱۲۳ : ۳۱ : ۲۶
سه شنبه۲۲ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۴ : ۰۸۰۶ : ۱۸ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۸ : ۰۹ : ۳۷۱۸ : ۲۶ : ۴۳۲۳ : ۳۱ : ۰۹
چهارشنبه۲۳ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۲ : ۴۲۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۲ : ۱۳ : ۴۲۱۸ : ۱۰ : ۲۸۱۸ : ۲۷ : ۳۴۲۳ : ۳۰ : ۵۱
پنج شنبه۲۴ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۲ : ۱۳ : ۲۶۱۸ : ۱۱ : ۲۰۱۸ : ۲۸ : ۲۵۲۳ : ۳۰ : ۳۳
جمعه۲۵ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۴۹ : ۴۶۰۶ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۱۳ : ۰۹۱۸ : ۱۲ : ۱۱۱۸ : ۲۹ : ۱۷۲۳ : ۳۰ : ۱۴
شنبه۲۶ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۴۸ : ۱۷۰۶ : ۱۳ : ۱۵۱۲ : ۱۲ : ۵۲۱۸ : ۱۳ : ۰۲۱۸ : ۳۰ : ۰۸۲۳ : ۲۹ : ۵۵
یکشنبه۲۷ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۴۶ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۵۰۱۲ : ۱۲ : ۳۴۱۸ : ۱۳ : ۵۳۱۸ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۲۹ : ۳۵
دوشنبه۲۸ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۴۵ : ۱۸۰۶ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۲ : ۱۷۱۸ : ۱۴ : ۴۴۱۸ : ۳۱ : ۴۹۲۳ : ۲۹ : ۱۵
سه شنبه۲۹ اسفند ۱۴۰۲۰۴ : ۴۳ : ۴۷۰۶ : ۰۸ : ۵۸۱۲ : ۱۱ : ۵۹۱۸ : ۱۵ : ۳۴۱۸ : ۳۲ : ۴۰۲۳ : ۲۸ : ۴۳