هدر داخلی
 
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

اعضا به همراه خبرنامه

ماژول اعضا به همراه ارسال خبرنامه

اعضا به همراه خبرنامه
بسیاری از پورتالها ترجیح می دهند برخی از خدمات خود را تنها برای کسانی که در پورتال ثبت نام می کنند، عرضه کنند. این ماژول امکان ثبت نام کاربران وب و نگهداری اطلاعات آنها در بانک اطلاعات را فراهم می کند. در واقع این ماژول یک بسته کامل برای مدیریت اعضای پورتال و نحوه ورود و دسترسی آنها به امکانات پورتال است .

ارسال خبرنامه به پست الکترونیک اعضا از امکانات دیگر این ماژول می باشد، یعنی می توان در هر زمان یا مناسبت خاص یک صفحه که می تواند حاوی پیام یا اطلاعیه ای باشد را برای اعضای پورتال ارسال نمود.

امکان نگهداری یادداشتهای شخصی مربوط به هر یک از اعضا نیز از طریق یادداشت شخصی فراهم می باشد و هر عضو می تواند پس از ورود به بخش اعضا در پورتال به یادداشتهای شخصی خود دسترسی پیدا نماید.

 

امکانات

  •  امکان ثبت نام (Sign up) مخاطبین پورتال و دریافت اطلاعات آنها از طریق فرم ثبت نام و ذخیره در بانک اطلاعاتی
  • اختصاص شناسه (user name) و گذرواژه (password) برای هر عضو
  • ورود به سایت و اعتبار سنجی (Sign in and Authentication)
  • ارسال گذرواژه در صورت فراموشی (Forgot Password)
  • مدیریت و دسته بندی اعضا بصورت درختی (Members Management)
  • تعیین نقش برای اعضا
  • تعیین سطح دسترسی اعضا به اطلاعات پورتال از طریق ماژول مدیریت محتوا
  • امکان ارسال خبرنامه به پست الکترونیک اعضا
  • امکان نگهداری یادداشت های شخصی هر عضو
  • امکان جستحوی اختصاصی داخل ماژول بر اساس نام، شناسه کاربری ، گروه و تاریخ عضویت