هدر داخلی
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

متن

کدی که برای این کادر نوشته شده،  لازم کد خبر را از طریق URL دریافت کند. بهمین علت این کادر درون کد و کادرهای دیگر استفاده میشود و برای استفاده در مدیریت محتوا طراحی نشده است.

گزارش تصویری