هدر داخلی
 
۱۲ آذر ۱۴۰۲

seo

نام
نام خانوادگی
جنسیت

تاریخ تولد
تحصیلات
شغل
گروه
توضیحات
آزمون سئو، برای سنجش میزان دانش شما در حوزه سئو طراحی شده است. سوالات این آزمون به سه دسته اصلی آسان، متوسط و سخت  تقسیم میشود که برای رسیدن به هر مرحله باید امتیاز لازم از مرحله قبل را دریافت نمایید.
 
پیش از شروع آزمون نکات زیر را در نظر داشته باشید:
 
  • در این آزمون شما به 7سوال پاسخ میدهید.
  • مدت زمان پاسخ گویی به سوالات 30 دقیقه است.
  • تعداد گزینه های صحیح در هر سوال متفاوت است و ممکن است هر سوال یک یا چند پاسخ صحیح داشته باشد.
  • انتخاب گزینه های اشتباه برای شما امتیاز منفی خواهد داشت.

نمره پاسخ صحیح: 1

نمره پاسخ اشتباه: 1-