هدر داخلی
 
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

ارتباط با مدیران

ماژول ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

در بسیاری مواقع نمایش پست الکترونیک مدیران در پورتال، امکان سوء استفاده سودجویان برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی را فراهم آورده و موجب نارضایتی مدیران از دریافت انبوه ایمیل های ناخواسته گردد.

از طریق این ماژول این مشکل برطرف شده است، یعنی پس از ذخیره شدن پست الکترونیک مربوط به مدیران در این ماژول، کاربران پورتال می توانند بطور مستقیم (البته بدون دیدن پست الکترونیک مدیران) از طریق یک فرم الکترونیکی درخواست های خود را برای آنها ارسال نمایند.

امکانات

  • ارسال درخواست کاربران به پست الکترونیک مدیران از طریق فرم الکترونیکی بصورت مجزا
  • نگهداری پست الکترونیک مدیران در بانک اطلاعاتی
  • عدم نمایش پست الکترونیک مدیران در پورتال