هدر داخلی
 
۳ مهر ۱۴۰۲

تقویم سالیانه

فروردین ۱۴۰۲
March - April 2023
شعبان - رمضان - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
٢٥
۲۸
19
٢٦
۲۹
20
٢٧
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
۳
23
٠١
۴
24
٠٢

۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
۷
27
٠٥
۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
31
٠٩

۱۲
01
١٠
۱۳
02
١١
۱۴
03
١٢
۱۵
04
١٣
۱۶
05
١٤
۱۷
06
١٥
۱۸
07
١٦

۱۹
08
١٧
۲۰
09
١٨
۲۱
10
١٩
۲۲
11
٢٠
۲۳
12
٢١
۲۴
13
٢٢
۲۵
14
٢٣

۲۶
15
٢٤
۲۷
16
٢٥
۲۸
17
٢٦
۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۳۱
20
٢٩
۱
21
٣٠
مناسبت های ماه فروردین
 • ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو
 • ۲ فروردین عید نوروز
 • ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی
 • ۱۳ فروردین روز جهانی کتاب کودک [ 2 April ]
 • ۱۳ فروردین جشن سیزده به در
 • ۱۷ فروردین ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۱۷ فروردین روز جهانی بهداشت [ 6 April ]
 • ۲۰ فروردین شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۲۱ فروردین ضربت خوردن امیر مومنان علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۲۳ فروردین شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
 • ۲۴ فروردین شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
اردیبهشت ۱۴۰۲
April - May 2023
رمضان - شوال - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
٢٤
۲۷
16
٢٥
۲۸
17
٢٦
۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۳۱
20
٢٩
۱
21
٣٠

۲
22
٠١
۳
23
٠٢
۴
24
٠٣
۵
25
٠٤
۶
26
٠٥
۷
27
٠٦
۸
28
٠٧

۹
29
٠٨
۱۰
30
٠٩
۱۱
01
١٠
۱۲
02
١١
۱۳
03
١٢
۱۴
04
١٣
۱۵
05
١٤

۱۶
06
١٥
۱۷
07
١٦
۱۸
08
١٧
۱۹
09
١٨
۲۰
10
١٩
۲۱
11
٢٠
۲۲
12
٢١

۲۳
13
٢٢
۲۴
14
٢٣
۲۵
15
٢٤
۲۶
16
٢٥
۲۷
17
٢٦
۲۸
18
٢٧
۲۹
19
٢٨

۳۰
20
٢٩
۳۱
21
٠١
۱
22
٠٢
۲
23
٠٣
۳
24
٠٤
۴
25
٠٥
۵
26
٠٦
مناسبت های ماه اردیبهشت
 • ۲ اردیبهشت روز زمین [ 22 April ]
 • ۲ اردیبهشت عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۳ اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی
 • ۳ اردیبهشت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۹ اردیبهشت روز شوراها
 • ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]
 • ۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم
 • ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۸ اردیبهشت روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ [ 8 May ]
 • ۲۶ اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [ ٢٥ شوال ]
 • ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
 • ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۳۱ اردیبهشت ولادت حضرت معصومه و روز دختر [ ١ ذوالقعده ]
خرداد ۱۴۰۲
May - June 2023
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
٢٩
۳۱
21
٠١
۱
22
٠٢
۲
23
٠٣
۳
24
٠٤
۴
25
٠٥
۵
26
٠٦

۶
27
٠٧
۷
28
٠٨
۸
29
٠٩
۹
30
١٠
۱۰
31
١١
۱۱
01
١٢
۱۲
02
١٣

۱۳
03
١٤
۱۴
04
١٥
۱۵
05
١٦
۱۶
06
١٧
۱۷
07
١٨
۱۸
08
١٩
۱۹
09
٢٠

۲۰
10
٢١
۲۱
11
٢٢
۲۲
12
٢٣
۲۳
13
٢٤
۲۴
14
٢٥
۲۵
15
٢٦
۲۶
16
٢٧

۲۷
17
٢٨
۲۸
18
٢٩
۲۹
19
٣٠
۳۰
20
٠١
۳۱
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
مناسبت های ماه خرداد
 • ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا
 • ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۱۰ خرداد ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
 • ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۱۵ خرداد قیام پانزده خرداد
 • ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
 • ۲۹ خرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]
تیر ۱۴۰۲
June - July 2023
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
17
٢٨
۲۸
18
٢٩
۲۹
19
٣٠
۳۰
20
٠١
۳۱
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤

۳
24
٠٥
۴
25
٠٦
۵
26
٠٧
۶
27
٠٨
۷
28
٠٩
۸
29
١٠
۹
30
١١

۱۰
01
١٢
۱۱
02
١٣
۱۲
03
١٤
۱۳
04
١٥
۱۴
05
١٦
۱۵
06
١٧
۱۶
07
١٨

۱۷
08
١٩
۱۸
09
٢٠
۱۹
10
٢١
۲۰
11
٢٢
۲۱
12
٢٣
۲۲
13
٢٤
۲۳
14
٢٥

۲۴
15
٢٦
۲۵
16
٢٧
۲۶
17
٢٨
۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٠١
۲۹
20
٠٢
۳۰
21
٠٣

۳۱
22
٠٤
۱
23
٠٥
۲
24
٠٦
۳
25
٠٧
۴
26
٠٨
۵
27
٠٩
۶
28
١٠
مناسبت های ماه تیر
 • ۵ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۵ تیر شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۷ تیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب؛ روز قوه قضاییه
 • ۷ تیر روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۸ تیر عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۳ تیر ولادت امام علی النقی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۱۶ تیر عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۵ تیر آغازهفته بهزیستی و روز تامین اجتماعی
 • ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
اَمرداد ۱۴۰۲
July - August 2023
محرم - صفر - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
22
٠٤
۱
23
٠٥
۲
24
٠٦
۳
25
٠٧
۴
26
٠٨
۵
27
٠٩
۶
28
١٠

۷
29
١١
۸
30
١٢
۹
31
١٣
۱۰
01
١٤
۱۱
02
١٥
۱۲
03
١٦
۱۳
04
١٧

۱۴
05
١٨
۱۵
06
١٩
۱۶
07
٢٠
۱۷
08
٢١
۱۸
09
٢٢
۱۹
10
٢٣
۲۰
11
٢٤

۲۱
12
٢٥
۲۲
13
٢٦
۲۳
14
٢٧
۲۴
15
٢٨
۲۵
16
٢٩
۲۶
17
٣٠
۲۷
18
٠١

۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۳۱
22
٠٥
۱
23
٠٦
۲
24
٠٧
۳
25
٠٨
مناسبت های ماه اَمرداد
 • ۵ اَمرداد تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۶ اَمرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۶ اَمرداد عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۸ اَمرداد شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۱۰ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
 • ۱۴ اَمرداد سالگرد صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • ۲۶ اَمرداد سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
 • ۲۸ اَمرداد سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق
شهریور ۱۴۰۲
August - September 2023
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۳۱
22
٠٥
۱
23
٠٦
۲
24
٠٧
۳
25
٠٨

۴
26
٠٩
۵
27
١٠
۶
28
١١
۷
29
١٢
۸
30
١٣
۹
31
١٤
۱۰
01
١٥

۱۱
02
١٦
۱۲
03
١٧
۱۳
04
١٨
۱۴
05
١٩
۱۵
06
٢٠
۱۶
07
٢١
۱۷
08
٢٢

۱۸
09
٢٣
۱۹
10
٢٤
۲۰
11
٢٥
۲۱
12
٢٦
۲۲
13
٢٧
۲۳
14
٢٨
۲۴
15
٢٩

۲۵
16
٣٠
۲۶
17
٠١
۲۷
18
٠٢
۲۸
19
٠٣
۲۹
20
٠٤
۳۰
21
٠٥
۳۱
22
٠٦

مناسبت های ماه شهریور
 • ۱ شهریور زادروز ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور آغازهفته دولت
 • ۴ شهریور روز کارمند
 • ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم
 • ۱۳ شهریور روز تعاون
 • ۱۴ شهریور زادروز ابوریحان بیرونی
 • ۱۵ شهریور اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]
 • ۱۶ شهریور روز جهانی مبارزه با بیسوادی [ 7 September ]
 • ۲۰ شهریور واقعه یازدهم سپتامبر و حمله به برج های دوقلو [ 11 September ]
 • ۲۱ شهریور روز سینما
 • ۲۳ شهریور رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]
 • ۲۵ شهریور شهادت امام رضا علیه السلام [ ٣٠ صفر ]
 • ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۰ شهریور روز گفتگوی تمدنها
 • ۳۰ شهریور روز جهانی صلح [ 21 September ]
 • ۳۱ شهریور آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس
مهر ۱۴۰۲
September - October 2023
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٠٧
۲
24
٠٨
۳
25
٠٩
۴
26
١٠
۵
27
١١
۶
28
١٢
۷
29
١٣

۸
30
١٤
۹
01
١٥
۱۰
02
١٦
۱۱
03
١٧
۱۲
04
١٨
۱۳
05
١٩
۱۴
06
٢٠

۱۵
07
٢١
۱۶
08
٢٢
۱۷
09
٢٣
۱۸
10
٢٤
۱۹
11
٢٥
۲۰
12
٢٦
۲۱
13
٢٧

۲۲
14
٢٨
۲۳
15
٢٩
۲۴
16
٣٠
۲۵
17
٠١
۲۶
18
٠٢
۲۷
19
٠٣
۲۸
20
٠٤

۲۹
21
٠٥
۳۰
22
٠٦
۱
23
٠٧
۲
24
٠٨
۳
25
٠٩
۴
26
١٠
۵
27
١١
مناسبت های ماه مهر
 • ۱ مهر آغاز سال تحصیلی
 • ۲ مهر شهادت امام حسن عسگری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]
 • ۵ مهر آغاز هفته گردشگری
 • ۶ مهر میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]
 • ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۸ مهر روزجهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۱۱ مهر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربيع الاول ]
 • ۱۷ مهر روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 October ]
آبان ۱۴۰۲
October - November 2023
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
21
٠٥
۳۰
22
٠٦
۱
23
٠٧
۲
24
٠٨
۳
25
٠٩
۴
26
١٠
۵
27
١١

۶
28
١٢
۷
29
١٣
۸
30
١٤
۹
31
١٥
۱۰
01
١٦
۱۱
02
١٧
۱۲
03
١٨

۱۳
04
١٩
۱۴
05
٢٠
۱۵
06
٢١
۱۶
07
٢٢
۱۷
08
٢٣
۱۸
09
٢٤
۱۹
10
٢٥

۲۰
11
٢٦
۲۱
12
٢٧
۲۲
13
٢٨
۲۳
14
٢٩
۲۴
15
٠١
۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣

۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
۲
23
٠٩
۳
24
١٠
مناسبت های ماه آبان
 • ۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی
 • ۲ آبان روز تاسیس سازمان ملل متحد [ 24 October ]
 • ۲ آبان میلاد امام حسن عسگری (ع) [ ٨ ربيع الثاني ]
 • ۴ آبان وفات حضرت معصومه علیها السلام [ ١٠ ربيع الثاني ]
 • ۸ آبان روز نوجوان
 • ۱۳ آبان روز دانش آموز
 • ۱۸ آبان روز ملی کیفیت
 • ۲۳ آبان روز جهانی دیابت [ 14 November ]
 • ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
 • ۲۸ آبان تولد حضرت زینب سلام الله علیها؛ روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادي الاولي ]
آذر ۱۴۰۲
November - December 2023
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
۲
23
٠٩
۳
24
١٠

۴
25
١١
۵
26
١٢
۶
27
١٣
۷
28
١٤
۸
29
١٥
۹
30
١٦
۱۰
01
١٧

۱۱
02
١٨
۱۲
03
١٩
۱۳
04
٢٠
۱۴
05
٢١
۱۵
06
٢٢
۱۶
07
٢٣
۱۷
08
٢٤

۱۸
09
٢٥
۱۹
10
٢٦
۲۰
11
٢٧
۲۱
12
٢٨
۲۲
13
٢٩
۲۳
14
٣٠
۲۴
15
٠١

۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
مناسبت های ماه آذر
 • ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ۱۲ آذر روزجهانی پیوند قلب [ 3 December ]
 • ۱۲ آذر روز جهانی معلولین [ 3 December ]
 • ۱۳ آذر روز بیمه
 • ۲۶ آذر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها [ ٣ جمادي الثانيه ]
 • ۳۰ آذر جشن شب یلدا
دی ۱۴۰۲
December 2023 - January 2024
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨

۲
23
٠٩
۳
24
١٠
۴
25
١١
۵
26
١٢
۶
27
١٣
۷
28
١٤
۸
29
١٥

۹
30
١٦
۱۰
31
١٧
۱۱
01
١٨
۱۲
02
١٩
۱۳
03
٢٠
۱۴
04
٢١
۱۵
05
٢٢

۱۶
06
٢٣
۱۷
07
٢٤
۱۸
08
٢٥
۱۹
09
٢٦
۲۰
10
٢٧
۲۱
11
٢٨
۲۲
12
٢٩

۲۳
13
٠١
۲۴
14
٠٢
۲۵
15
٠٣
۲۶
16
٠٤
۲۷
17
٠٥
۲۸
18
٠٦
۲۹
19
٠٧

۳۰
20
٠٨
۱
21
٠٩
۲
22
١٠
۳
23
١١
۴
24
١٢
۵
25
١٣
۶
26
١٤
مناسبت های ماه دی
 • ۴ دی جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۱۰ دی شب سال نو میلادی [ 31 December ]
 • ۱۳ دی ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادي الثانيه ]
 • ۲۳ دی ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۲۵ دی شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
بهمن ۱۴۰۲
January - February 2024
رجب - شعبان - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
٠٨
۱
21
٠٩
۲
22
١٠
۳
23
١١
۴
24
١٢
۵
25
١٣
۶
26
١٤

۷
27
١٥
۸
28
١٦
۹
29
١٧
۱۰
30
١٨
۱۱
31
١٩
۱۲
01
٢٠
۱۳
02
٢١

۱۴
03
٢٢
۱۵
04
٢٣
۱۶
05
٢٤
۱۷
06
٢٥
۱۸
07
٢٦
۱۹
08
٢٧
۲۰
09
٢٨

۲۱
10
٢٩
۲۲
11
٠١
۲۳
12
٠٢
۲۴
13
٠٣
۲۵
14
٠٤
۲۶
15
٠٥
۲۷
16
٠٦

۲۸
17
٠٧
۲۹
18
٠٨
۳۰
19
٠٩
۱
20
١٠
۲
21
١١
۳
22
١٢
۴
23
١٣
مناسبت های ماه بهمن
 • ۷ بهمن وفات حضرت زینب علیها السلام [ ١٥ رجب ]
 • ۱۰ بهمن جشن سده
 • ۱۲ بهمن بازگشت امام خمینی به ایران
 • ۱۷ بهمن شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۱۹ بهمن مبعث رسول اکرم [ ٢٧ رجب ]
 • ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • ۲۴ بهمن ولادت حضرت امام حسین علیه السلام [ ٣ شعبان ]
 • ۲۵ بهمن ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۲۶ بهمن ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
اسفند ۱۴۰۲
February - March 2024
شعبان - رمضان - ١٤٤٥
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
17
٠٧
۲۹
18
٠٨
۳۰
19
٠٩
۱
20
١٠
۲
21
١١
۳
22
١٢
۴
23
١٣

۵
24
١٤
۶
25
١٥
۷
26
١٦
۸
27
١٧
۹
28
١٨
۱۰
29
١٩
۱۱
01
٢٠

۱۲
02
٢١
۱۳
03
٢٢
۱۴
04
٢٣
۱۵
05
٢٤
۱۶
06
٢٥
۱۷
07
٢٦
۱۸
08
٢٧

۱۹
09
٢٨
۲۰
10
٢٩
۲۱
11
٣٠
۲۲
12
٠١
۲۳
13
٠٢
۲۴
14
٠٣
۲۵
15
٠٤

۲۶
16
٠٥
۲۷
17
٠٦
۲۸
18
٠٧
۲۹
19
٠٨
۱
20
٠٩
۲
21
١٠
۳
22
١١
مناسبت های ماه اسفند
 • ۲ اسفند ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام؛ روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۶ اسفند ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۷ اسفند سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا
 • ۱۴ اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
 • ۱۵ اسفند روز درختکاری
 • ۱۸ اسفند روز جهانی زن [ 8 March ]
 • ۲۹ اسفند ملی شدن صنعت نفت ایران