هدر داخلی
هدر اظهار نظر
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

امتیاز دهی و اظهار نظر کاربران

ماژول امتیاز دهی و اظهار نظر کاربران
اظهار نظر
در برخی از ماژول ها همچون : اخبار ، مقالات ، محصولات و .... می توان امکان امتیاز دهی و اظهارنظر کاربران پورتال را برای دریافت نظرات آنها فراهم نمود.

به عنوان مثال جمع آوری نظرات کاربران در مورد یک محصول باعث می شود نقاط قوت و ضعف آن محصول برای ارائه کننده آن محصول و همچنین کاربران دیگر مفید واقع شود و موجبات ارتقاء کیفیت آن محصول توسط تولید کننده و تصمیم گیری بهتر کاربران را فراهم آورد. این ماژول قابلیت همراهی با تمام ماژول های دیگر را داراست.

نظرات ارسال شده توسط کاربران پس از بررسی و تایید مدیر پورتال در خروجی سایت منتشر می شود.

 

امکانات

  • امتیازدهی از 0 تا 10 به یک محصول یا مطلب توسط کاربران پورتال
  • ارسال اظهار نظرتوسط کاربران در مورد یک محصول یا مطلب از طریق فرم الکترونیکی در
  • نظرگرفته شده
  • امکان بررسی اظهار نظرهای ارسال شده کاربران توسط مدیرپورتال و انتشار آنها در
  • پورتال پس از تایید و نمایش در بخش مربوطه برای مشاهده کاربران دیگر پورتال
  • امکان استفاده از این ماژول دربخش هایی از پورتال که دریافت نظرات کاربران موثر می باشد، بخش هایی همچون اخبار، مقالات، محصولات و ...
  • قابلیت نمایش اظهار نظرها بر اساس ماژول مرتبط