هدر داخلی

تقویم سالیانه

فروردین ۱۳۹۹
March - April 2020
رجب - شعبان - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥

۲
21
٢٦
۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٣٠
۷
26
٠١
۸
27
٠٢

۹
28
٠٣
۱۰
29
٠٤
۱۱
30
٠٥
۱۲
31
٠٦
۱۳
01
٠٧
۱۴
02
٠٨
۱۵
03
٠٩

۱۶
04
١٠
۱۷
05
١١
۱۸
06
١٢
۱۹
07
١٣
۲۰
08
١٤
۲۱
09
١٥
۲۲
10
١٦

۲۳
11
١٧
۲۴
12
١٨
۲۵
13
١٩
۲۶
14
٢٠
۲۷
15
٢١
۲۸
16
٢٢
۲۹
17
٢٣

۳۰
18
٢٤
۳۱
19
٢٥
۱
20
٢٦
۲
21
٢٧
۳
22
٢٨
۴
23
٢٩
۵
24
٣٠
مناسبت های ماه فروردین
 • ۱ فروردین شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو
 • ۲ فروردین عید نوروز
 • ۳ فروردین مبعث رسول اکرم [ ٢٧ رجب ]
 • ۹ فروردین ولادت حضرت امام حسین علیه السلام [ ٣ شعبان ]
 • ۱۰ فروردین ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۱۱ فروردین ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی
 • ۱۳ فروردین جشن سیزده به در
 • ۱۴ فروردین روز جهانی کتاب کودک [ 2 April ]
 • ۱۷ فروردین ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام؛ روز جوان [ ١١ شعبان ]
 • ۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت [ 6 April ]
 • ۲۱ فروردین ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ١٥ شعبان ]
 • ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
اردیبهشت ۱۳۹۹
April - May 2020
شعبان - رمضان - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
18
٢٤
۳۱
19
٢٥
۱
20
٢٦
۲
21
٢٧
۳
22
٢٨
۴
23
٢٩
۵
24
٣٠

۶
25
٠١
۷
26
٠٢
۸
27
٠٣
۹
28
٠٤
۱۰
29
٠٥
۱۱
30
٠٦
۱۲
01
٠٧

۱۳
02
٠٨
۱۴
03
٠٩
۱۵
04
١٠
۱۶
05
١١
۱۷
06
١٢
۱۸
07
١٣
۱۹
08
١٤

۲۰
09
١٥
۲۱
10
١٦
۲۲
11
١٧
۲۳
12
١٨
۲۴
13
١٩
۲۵
14
٢٠
۲۶
15
٢١

۲۷
16
٢٢
۲۸
17
٢٣
۲۹
18
٢٤
۳۰
19
٢٥
۳۱
20
٢٦
۱
21
٢٧
۲
22
٢٨
مناسبت های ماه اردیبهشت
 • ۳ اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی
 • ۳ اردیبهشت روز زمین [ 22 April ]
 • ۹ اردیبهشت روز شوراها
 • ۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم
 • ۱۲ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]
 • ۱۶ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]
 • ۱۹ اردیبهشت روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ [ 8 May ]
 • ۲۰ اردیبهشت ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]
 • ۲۳ اردیبهشت شب قدر [ ١٨ رمضان ]
 • ۲۴ اردیبهشت ضربت خوردن امیر مومنان علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
 • ۲۶ اردیبهشت شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
 • ۲۷ اردیبهشت شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
 • ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 • ۲۹ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]
خرداد ۱۳۹۹
May - June 2020
رمضان - شوال - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٢٢
۲۸
17
٢٣
۲۹
18
٢٤
۳۰
19
٢٥
۳۱
20
٢٦
۱
21
٢٧
۲
22
٢٨

۳
23
٢٩
۴
24
٠١
۵
25
٠٢
۶
26
٠٣
۷
27
٠٤
۸
28
٠٥
۹
29
٠٦

۱۰
30
٠٧
۱۱
31
٠٨
۱۲
01
٠٩
۱۳
02
١٠
۱۴
03
١١
۱۵
04
١٢
۱۶
05
١٣

۱۷
06
١٤
۱۸
07
١٥
۱۹
08
١٦
۲۰
09
١٧
۲۱
10
١٨
۲۲
11
١٩
۲۳
12
٢٠

۲۴
13
٢١
۲۵
14
٢٢
۲۶
15
٢٣
۲۷
16
٢٤
۲۸
17
٢٥
۲۹
18
٢٦
۳۰
19
٢٧

۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٣٠
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
مناسبت های ماه خرداد
 • ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا
 • ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
 • ۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 • ۴ خرداد عید سعید فطر [ ١ شوال ]
 • ۵ خرداد عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
 • ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی
 • ۱۵ خرداد قیام پانزده خرداد
 • ۱۶ خرداد روز جهانی محیط زیست [ 5 June ]
 • ۲۱ خرداد روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ]
 • ۲۸ خرداد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [ ٢٥ شوال ]
 • ۲۸ خرداد روز جهانی بیابان زدایی [ 17 June ]
تیر ۱۳۹۹
June - July 2020
شوال - ذوالقعده - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٣٠
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤

۷
27
٠٥
۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
01
٠٩
۱۲
02
١٠
۱۳
03
١١

۱۴
04
١٢
۱۵
05
١٣
۱۶
06
١٤
۱۷
07
١٥
۱۸
08
١٦
۱۹
09
١٧
۲۰
10
١٨

۲۱
11
١٩
۲۲
12
٢٠
۲۳
13
٢١
۲۴
14
٢٢
۲۵
15
٢٣
۲۶
16
٢٤
۲۷
17
٢٥

۲۸
18
٢٦
۲۹
19
٢٧
۳۰
20
٢٨
۳۱
21
٢٩
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣
مناسبت های ماه تیر
 • ۳ تیر ولادت حضرت معصومه و روز دختر [ ١ ذوالقعده ]
 • ۶ تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر [ 26 June ]
 • ۷ تیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب؛ روز قوه قضاییه
 • ۱۳ تیر ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]
 • ۲۵ تیر آغازهفته بهزیستی و روز تامین اجتماعی
 • ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
 • ۳۱ تیر شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ]
اَمرداد ۱۳۹۹
July - August 2020
ذوالحجه - محرم - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
٢٦
۲۹
19
٢٧
۳۰
20
٢٨
۳۱
21
٢٩
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣

۴
25
٠٤
۵
26
٠٥
۶
27
٠٦
۷
28
٠٧
۸
29
٠٨
۹
30
٠٩
۱۰
31
١٠

۱۱
01
١١
۱۲
02
١٢
۱۳
03
١٣
۱۴
04
١٤
۱۵
05
١٥
۱۶
06
١٦
۱۷
07
١٧

۱۸
08
١٨
۱۹
09
١٩
۲۰
10
٢٠
۲۱
11
٢١
۲۲
12
٢٢
۲۳
13
٢٣
۲۴
14
٢٤

۲۵
15
٢٥
۲۶
16
٢٦
۲۷
17
٢٧
۲۸
18
٢٨
۲۹
19
٢٩
۳۰
20
٣٠
۳۱
21
٠١

مناسبت های ماه اَمرداد
 • ۶ اَمرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 • ۷ اَمرداد شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ]
 • ۹ اَمرداد روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ]
 • ۱۰ اَمرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۱ اَمرداد آغاز هفته جهانی شیردهی [ 1 August ]
 • ۱۴ اَمرداد سالگرد صدور فرمان مشروطیت
 • ۱۵ اَمرداد ولادت امام علی النقی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • ۱۸ اَمرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۲۶ اَمرداد سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن
 • ۲۸ اَمرداد سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق
شهریور ۱۳۹۹
August - September 2020
محرم - صفر - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٠٢
۲
23
٠٣
۳
24
٠٤
۴
25
٠٥
۵
26
٠٦
۶
27
٠٧
۷
28
٠٨

۸
29
٠٩
۹
30
١٠
۱۰
31
١١
۱۱
01
١٢
۱۲
02
١٣
۱۳
03
١٤
۱۴
04
١٥

۱۵
05
١٦
۱۶
06
١٧
۱۷
07
١٨
۱۸
08
١٩
۱۹
09
٢٠
۲۰
10
٢١
۲۱
11
٢٢

۲۲
12
٢٣
۲۳
13
٢٤
۲۴
14
٢٥
۲۵
15
٢٦
۲۶
16
٢٧
۲۷
17
٢٨
۲۸
18
٢٩

۲۹
19
٠١
۳۰
20
٠٢
۳۱
21
٠٣
۱
22
٠٤
۲
23
٠٥
۳
24
٠٦
۴
25
٠٧
مناسبت های ماه شهریور
 • ۱ شهریور زادروز ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور آغازهفته دولت
 • ۴ شهریور روز کارمند
 • ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
 • ۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم
 • ۸ شهریور تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۹ شهریور عاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۱۱ شهریور شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۱۳ شهریور روز تعاون
 • ۱۴ شهریور زادروز ابوریحان بیرونی
 • ۱۷ شهریور روز جهانی مبارزه با بیسوادی [ 7 September ]
 • ۲۱ شهریور روز سینما
 • ۲۱ شهریور واقعه یازدهم سپتامبر و حمله به برج های دوقلو [ 11 September ]
 • ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
 • ۳۰ شهریور روز گفتگوی تمدنها
 • ۳۱ شهریور آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس
 • ۳۱ شهریور روز جهانی صلح [ 21 September ]
مهر ۱۳۹۹
September - October 2020
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
٠١
۳۰
20
٠٢
۳۱
21
٠٣
۱
22
٠٤
۲
23
٠٥
۳
24
٠٦
۴
25
٠٧

۵
26
٠٨
۶
27
٠٩
۷
28
١٠
۸
29
١١
۹
30
١٢
۱۰
01
١٣
۱۱
02
١٤

۱۲
03
١٥
۱۳
04
١٦
۱۴
05
١٧
۱۵
06
١٨
۱۶
07
١٩
۱۷
08
٢٠
۱۸
09
٢١

۱۹
10
٢٢
۲۰
11
٢٣
۲۱
12
٢٤
۲۲
13
٢٥
۲۳
14
٢٦
۲۴
15
٢٧
۲۵
16
٢٨

۲۶
17
٢٩
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦
مناسبت های ماه مهر
 • ۱ مهر آغاز سال تحصیلی
 • ۵ مهر آغاز هفته گردشگری
 • ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۹ مهر روزجهانی ناشنوایان [ 30 September ]
 • ۱۷ مهر اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]
 • ۱۸ مهر روز جهانی پست [ 9 October ]
 • ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۴ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 October ]
 • ۲۵ مهر رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]
 • ۲۶ مهر شهادت امام رضا علیه السلام [ ٢٩ صفر ]
آبان ۱۳۹۹
October - November 2020
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٢٩
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦

۳
24
٠٧
۴
25
٠٨
۵
26
٠٩
۶
27
١٠
۷
28
١١
۸
29
١٢
۹
30
١٣

۱۰
31
١٤
۱۱
01
١٥
۱۲
02
١٦
۱۳
03
١٧
۱۴
04
١٨
۱۵
05
١٩
۱۶
06
٢٠

۱۷
07
٢١
۱۸
08
٢٢
۱۹
09
٢٣
۲۰
10
٢٤
۲۱
11
٢٥
۲۲
12
٢٦
۲۳
13
٢٧

۲۴
14
٢٨
۲۵
15
٢٩
۲۶
16
٣٠
۲۷
17
٠١
۲۸
18
٠٢
۲۹
19
٠٣
۳۰
20
٠٤

مناسبت های ماه آبان
 • ۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی
 • ۳ آبان روز تاسیس سازمان ملل متحد [ 24 October ]
 • ۴ آبان شهادت امام حسن عسگری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]
 • ۸ آبان روز نوجوان
 • ۸ آبان میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]
 • ۱۳ آبان روز دانش آموز
 • ۱۳ آبان میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربيع الاول ]
 • ۱۸ آبان روز ملی کیفیت
 • ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
 • ۲۴ آبان روز جهانی دیابت [ 14 November ]
آذر ۱۳۹۹
November - December 2020
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٠٥
۲
22
٠٦
۳
23
٠٧
۴
24
٠٨
۵
25
٠٩
۶
26
١٠
۷
27
١١

۸
28
١٢
۹
29
١٣
۱۰
30
١٤
۱۱
01
١٥
۱۲
02
١٦
۱۳
03
١٧
۱۴
04
١٨

۱۵
05
١٩
۱۶
06
٢٠
۱۷
07
٢١
۱۸
08
٢٢
۱۹
09
٢٣
۲۰
10
٢٤
۲۱
11
٢٥

۲۲
12
٢٦
۲۳
13
٢٧
۲۴
14
٢٨
۲۵
15
٢٩
۲۶
16
٠١
۲۷
17
٠٢
۲۸
18
٠٣

۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠
مناسبت های ماه آذر
 • ۴ آذر میلاد امام حسن عسگری (ع) [ ٨ ربيع الثاني ]
 • ۶ آذر وفات حضرت معصومه علیها السلام [ ١٠ ربيع الثاني ]
 • ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ۱۳ آذر روز بیمه
 • ۱۳ آذر روزجهانی پیوند قلب [ 3 December ]
 • ۱۳ آذر روز جهانی معلولین [ 3 December ]
 • ۳۰ آذر جشن شب یلدا
 • ۳۰ آذر تولد حضرت زینب سلام الله علیها؛ روز پرستار و بهورز [ ٥ جمادي الاولي ]
دی ۱۳۹۹
December 2020 - January 2021
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠

۶
26
١١
۷
27
١٢
۸
28
١٣
۹
29
١٤
۱۰
30
١٥
۱۱
31
١٦
۱۲
01
١٧

۱۳
02
١٨
۱۴
03
١٩
۱۵
04
٢٠
۱۶
05
٢١
۱۷
06
٢٢
۱۸
07
٢٣
۱۹
08
٢٤

۲۰
09
٢٥
۲۱
10
٢٦
۲۲
11
٢٧
۲۳
12
٢٨
۲۴
13
٢٩
۲۵
14
٣٠
۲۶
15
٠١

۲۷
16
٠٢
۲۸
17
٠٣
۲۹
18
٠٤
۳۰
19
٠٥
۱
20
٠٦
۲
21
٠٧
۳
22
٠٨
مناسبت های ماه دی
 • ۵ دی جشن کریسمس [ 25 December ]
 • ۱۱ دی شب سال نو میلادی [ 31 December ]
 • ۲۸ دی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها [ ٣ جمادي الثانيه ]
بهمن ۱۳۹۹
January - February 2021
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٠٢
۲۸
17
٠٣
۲۹
18
٠٤
۳۰
19
٠٥
۱
20
٠٦
۲
21
٠٧
۳
22
٠٨

۴
23
٠٩
۵
24
١٠
۶
25
١١
۷
26
١٢
۸
27
١٣
۹
28
١٤
۱۰
29
١٥

۱۱
30
١٦
۱۲
31
١٧
۱۳
01
١٨
۱۴
02
١٩
۱۵
03
٢٠
۱۶
04
٢١
۱۷
05
٢٢

۱۸
06
٢٣
۱۹
07
٢٤
۲۰
08
٢٥
۲۱
09
٢٦
۲۲
10
٢٧
۲۳
11
٢٨
۲۴
12
٢٩

۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧
مناسبت های ماه بهمن
 • ۱۰ بهمن جشن سده
 • ۱۲ بهمن بازگشت امام خمینی به ایران
 • ۱۵ بهمن ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر [ ٢٠ جمادي الثانيه ]
 • ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • ۲۵ بهمن ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۲۷ بهمن شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
اسفند ۱۳۹۹
February - March 2021
رجب - شعبان - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧

۲
20
٠٨
۳
21
٠٩
۴
22
١٠
۵
23
١١
۶
24
١٢
۷
25
١٣
۸
26
١٤

۹
27
١٥
۱۰
28
١٦
۱۱
01
١٧
۱۲
02
١٨
۱۳
03
١٩
۱۴
04
٢٠
۱۵
05
٢١

۱۶
06
٢٢
۱۷
07
٢٣
۱۸
08
٢٤
۱۹
09
٢٥
۲۰
10
٢٦
۲۱
11
٢٧
۲۲
12
٢٨

۲۳
13
٢٩
۲۴
14
٣٠
۲۵
15
٠١
۲۶
16
٠٢
۲۷
17
٠٣
۲۸
18
٠٤
۲۹
19
٠٥

۳۰
20
٠٦
۱
21
٠٧
۲
22
٠٨
۳
23
٠٩
۴
24
١٠
۵
25
١١
۶
26
١٢
مناسبت های ماه اسفند
 • ۵ اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
 • ۷ اسفند سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا
 • ۹ اسفند وفات حضرت زینب علیها السلام [ ١٥ رجب ]
 • ۱۴ اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
 • ۱۵ اسفند روز درختکاری
 • ۱۸ اسفند روز جهانی زن [ 8 March ]
 • ۱۹ اسفند شهادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٥ رجب ]
 • ۲۱ اسفند مبعث رسول اکرم [ ٢٧ رجب ]
 • ۲۷ اسفند ولادت حضرت امام حسین علیه السلام [ ٣ شعبان ]
 • ۲۸ اسفند ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ روز جانباز [ ٤ شعبان ]
 • ۲۹ اسفند ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام [ ٥ شعبان ]
 • ۲۹ اسفند ملی شدن صنعت نفت ایران